Indian Girls - Advertisement

मामी ला शेतात नेवुन झवले

182K

वीणा मामी माझ्यावर भाळली होती. ती वयाने माझ्यापेक्षा १ वर्ष लहान पण होती. मामा तालुक्याला गेल्यावर मी मामीला शेतात नेले. शेतात कोनीच नसताना तिला झवले. कुर्ता काढुन तिचे गोरे स्तान चोकले. मग पायजामा खाली करुन योनीत मधलं बोट टाकलं.