नाशिकच्या मावशीने मला नागडं पाहिलं आणि मग स्वतःपण झाली नग्न

Duration: 1:15 Views: 43K Submitted: 2 months ago
Description: नाशिकची मावशी आमच्या कडे राहायला आली होती. एकदा मी खोलीत कपडे चेंज करताना तिनं दरवाजा उघडला. मला नग्न पाहून तिच्या पुच्चीत खाज उठली असावी. कारण ती चटकन आत आली आणि आतून कडी लावून घेतली. मग ती माझ्या लवड्यावर तुटून पडली. माझ्या मोठ्या सोट्याकडे ती आकर्षित झाली होती. मी तिला खाटीवर लेटवलं आणि तिच्या योनीत माझा सोटा घातला आणि तिला हिसके देऊ लागलो.