झोपेतच चोदली काकीची योनी

Duration: 5:48 Views: 7.8K Submitted: 4 weeks ago
Description: झोपेत‌ माझा ताठलेला लवडा पाहून काकी स्वतःला आवरु शकली नाही. जराही आवाज न करता ती येऊन माझ्यावर चढली आणि साडी वर करून आपली पुच्ची माझ्या पेंट वरूनच लवड्यावर रगडू लागली. मी जागा झाल्यावर लगेच काकीने माझ्या तोंडावर हात ठेवला आणि तिने पुच्ची रगडणे चालूच ठेवलं. मी‌ माझी चड्डी काढली आणि काकीच्या पुच्चीत लवडा कोंबला. मग काकी स्वतःहून‌ माझ्या लवड्यावर उडत होती. तासभर आम्ही संभोग केला आणि मग शांतपणे जावून झोपलो.