नखरेवाल्या काकीने घेतला माझा तोंडात

Duration: 12:11 Views: 12K Submitted: 2 months ago
Description: काकी रात्रीची एकटी पहुडली असताना मी बेडवर तिच्या बाजूला बसून लवडा हलवत होतो. काकी कुशी झोपल्याने तिचं तोंड दुसऱ्या बाजूला होतं. पण ती झोपायचं नाटक करीत होती. मी लवडा तोंडात घे असं म्हणताच ती लगेच उठून माझा लवडा चोखायला लागली. मी तिच्या तोंडात जोराने लवडा आतबाहेर करायला लागलो आणि तेव्हा ती ऑकऑक करायला लागली. लवडा तिच्या घशाला जाऊन दणकत होता. मग ती बेडवर आणि मी तिच्यावर. तिच्या सुंदर पुच्चीत मी लवडा कोंबला आणि काचकाच करत तिच्यावर चढू लागलो.