Indian Girls - Advertisement

Indian Girls - Advertisement

मित्राच्या बायकोची साडी उचलून तिला डॉगीस्टाईल झवलो

62K

एकदा माझा मित्र त्याच्या बायकोला घेऊन माझ्या घरी आला होता. त्याची बायको आणि मी आधीपासूनच एकमेकांना पसंत करत होतो. त्यामुळे संधी मिळताच आम्ही किसिंग वगैरे करायचो. तर त्या दिवशी माझा मित्र माझ्या बायकोशी हॉलमध्ये बोलत बसला होता. त्याच्या बायकोला मुतायला लागली तर ती बाथरूममध्ये गेली. मी बेडरूममध्येच होतो. मी लगेच तिच्या पाठीमागे गेलो.

मला बघून ती हसली. मी आधी तिला मुतू दिले मग तशीच तिला कुत्री बनवून तिला झवायला लागलो. पुच्ची तिच्या मुताने आधीच ओली झाली होती. त्यामुळे तिला झवायला मला सोपं पडल. तिची गांड कुरवाळत तर कधी तिचे केसं ओढत मी तिला चांगलं झवलो. त्यांनंतर आम्ही दोघेही हॉलमध्ये आलो. माझी बायको आणि तिचा नवरा दोघेही अजून गप्पाच करत होते. त्यांना तर यत्किंचितही शंका नाही आली कि आम्ही आत्ताच झवून आलोय ते.