Indian Girls - Advertisement

Indian Girls - Advertisement

शेजारच्या गोऱ्या गांडीच्या ताईला उचलून झवला तिचा प्रियकर

14K

संधी पाहून शेजारच्या ताईने आपल्या प्रियकराला घरी बोलावले होते. बऱ्याच दिवसांनी भेटत असल्याने दोघेही अत्यंत कामुक झाले होते. ताईने प्रियकराचा लवडा बाहेर काढून पकडला आणि प्रियकर तिचे माऊ दाबत तिला किस करायला लागला. भावनेच्या आवेगात प्रियकराने ताईचा एक पाय वर उचलून धरला आणि तो तिची गांड दाबायला लागला. आता तर ताईला सुद्धा कंट्रोल होईना! तिने उतावीळ होत सलवारीचा नाडा खोलला. प्रियकराने परत तिचा पाय वर उचलला आणि तो तिला उभ्या उभ्या झवायला लागला. ताईची गोरी गांड आणि जांघा दिसायला लागल्या.

मग प्रियकर सोफ्यावर बसला आणि ताई त्याच्या लवड्यावर स्वार झाली. थोड्या वेळाने प्रियकराने तिला वर उचलली आणि तिच्या गोऱ्या गांडीला खालून आधार देत तिला उचलून उचलून झवली.