Indian Girls - Advertisement

Indian Girls - Advertisement

भिंतीच्या छिद्रातून शेजारील बायकांना आंघोळ करतांना चोरून पाहिले

14K

माझ्या घराच्या शेजारी २ कुटुंब राहतात. त्यांच्या बाथरूमच्या भिंतींना भोकं पडली होती. त्या भोकांतून मी त्यांच्या बायकांना नागडं होऊन आंघोळ करतांना बघायचो. पहिल्या घरची बायको गोरीपान आहे. ती पुढे वाकायची तेव्हा मला तिची कसलेली गांड दिसायची. असं वाटायचं कि जाऊन तिच्या गांडीला कुरवाळावं. ती कपडे धुवायला जेव्हा जरा जास्तच वाकायची तेव्हा मला तिच्या २ जान्घांतून फुगलेली पुच्ची दिसायची.

मग दुसऱ्या घरच्या बायकोची आंघोळीची वेळ झाली कि मी त्यांच्या बाथरूमकडे वळायचो. ती स्त्री जरा स्थूल होती. पण तिचे वक्ष छान होते. पाण्याने ते चमकायचे. तिचं सावळे शरीर मदमस्त होतं. आंघोळ झाल्यावर ती ओल्या अंगानेच घरात जायची तेव्हा मला तिची गांड दिसायची. ह्या दोघींना आंघोळ करतांना बघत मी कित्येकदा हस्तमैथुन केलं आहे.