Indian Girls - Advertisement

Indian Girls - Advertisement

शेजारणीची साडी उचलून उभ्या उभ्या झवलो तिला संडासात

78K

माझं माझ्या शेजारणीसोबत लफडं सुरु होतं. त्यामुळे आमच्यात नेहमीच झवाझवी चालायची. मोकळा असा वेळ क्वचितच मिळायचा झवायला. त्यामुळे आम्ही लपून छपून पटापट झवून मोकळे व्हायचो. एकदा संधी बघून तिने मला संडासात बोलावले. मी तिथे गेलो आणि तिला पाठमोरी उभी करून तिची साडी वर उचलली. तिने आत लाल चड्डी घातली होती. चड्डी काढण्यासाठी वेळ नव्हताच.

मी तिची चड्डी बाजूला सारली आणि उभ्या उभ्याच तिला झवायला लागलो. दोन्ही हात भिंतीला टेकवून ती समोर थोडी वाकली होती. झवण्याच्या धक्क्यांनी तिचं शरीर पुढे मागे हलत होतं. शेवटी झवून झाल्यावर आम्ही सावधतेने तिथून बाहेर पडलो.