Indian Girls - Advertisement

Indian Girls - Advertisement

शहरी बाईला झाडु लावताना मालकाने झवलं

120K

शहरी कामवालीची मालकाने गांड मारली. बाई झाडु लावताना मालकाची वाईट नजर तिच्यावर पडली. न राहावुन त्याने तिच्या वर अतिप्रसंग केला. तिची गोरिगोमटी पाठ आणी मांड्या बघुन ह्याचा बाबुराव ऊठला. त्याने तिला लगेच मिठी मारली. ब्लाऊजमधून बाहेर पडु पाहणारे आंबे कचकचुन दाबले. काही वेळ तिच्या चुतवर ऊंगली करुन रपारप गांड मारली.