Indian Girls - Advertisement

Indian Girls - Advertisement

सरपंच पाटील ने मारली बाई ची गांड

75K

सरपंच ने कामकरी बाई कडुन नुकसान भरपाई केली. सरपंच पाटील ने बाई ला वाड्यावर नेऊन झवले. वाड्यावर गांड मारून भरपाई वसूल केली. बाई च्या तोंडात बुल्ला देवुन सोडुन दिले.