Indian Girls - Advertisement

Indian Girls - Advertisement

सस्त्या लॉज मधे पुणेरी रांड झवली

12K

बरयाच दिवसांनी मी पुण्यात आलो होतो. पुण्यातली हिरवळ बघून बायकोची खूप आठवण येत होती. माझ्या लॉज वाल्याकडून मी एका रांडीला बोलावले. मी स्वतः तिचे कपडे काढले. तिला बेडवर नेले. तिची पुच्ची चाटली आणी कचाकच झवून काढले. अशा तर्हेने त्या स्वस्तातल्या लॉजवर पुणेरी रांड झवली.