नर्सने एप्रन काढुन स्तन दाखवले

Duration: 2:53 Views: 253K Submitted: 2 years ago
Description: डॉक्टरने मराठी नर्सला पटवले. ड्युटी झाल्यावर दोघे एकांतात भेटत. आधी नर्सने एप्रन काढला. मग साडी सोडली. एक-एक कपडा काढुन ती निर्वस्त्र होत होती.