Indian Girls - Advertisement

Indian Girls - Advertisement

शेजारच्या नवरा बायकोला नग्नावस्थेत आंघोळ करतांना पाहिले

27K

माझ्या घराच्या भिंतीत असलेल्या भगदाडातून मागच्या घराचं बाथरूम दिसायचं. बाथरूम बिना छप्परचं होतं. एकदा मी भगदाडातून डोकावून पाहिलं तर मला नवरा बायको नग्नावस्थेत आंघोळ करतांना दिसले. नवरा बायकोची साबण लावून आंघोळ घालत होता. बायकोची पाठ माझ्याकडे होती. मुतायला बसायच्या पोजमध्ये ती बसली होती. बायको पाण्याचे मग डोक्यावर घालायला लागली तसा नवरा तिची पाठ आणि गांड धुवून द्यायला लागला.

नंतर बायको वळून उभी झाली तशी मला तिचे स्तने दिसले. मी कॅमेरा झूम करून तिचं नग्न अंग पाहिलं. अगदी बिनधास्त होऊन ती खुल्या बाथरूमध्ये नागडी आंघोळ करत होती.