Indian Girls - Advertisement

मोटु पतलु ने घरमालकिणीचा भोसडा वाजवला

8K

मोटु पतलु ने घरमालकिणीचा भोसडा वाजवला. थकलेले घरभाडे देण्यासाठी मोटु पतलु ने काकुला झवले. दोघांनी तिला दे दणा दण झवुन तिचा भोसडा वाजवला. तिने फुल एन्जॉय करुन घेतला.