मोटु पतलु ने घरमालकिणीचा भोसडा वाजवला

Duration: 16:59 Views: 16K Submitted: 2 years ago
Description: मोटु पतलु ने घरमालकिणीचा भोसडा वाजवला. थकलेले घरभाडे देण्यासाठी मोटु पतलु ने काकुला झवले. दोघांनी तिला दे दणा दण झवुन तिचा भोसडा वाजवला. तिने फुल एन्जॉय करुन घेतला.
Categories: बी पी