Indian Girls - Advertisement

Indian Girls - Advertisement

मोठ्या मॅडम सोबत ऑफिस सेक्स केला

53K

सर्व ऑफिस कर्मचारी घरी गेल्यावर मोठ्या मॅडमने मला थांबवुन घेतले. केबिन मधे एसी सुरु करायला लावला. मी परत आलो तेव्हा त्यांनी कपडे काढुन माझी वाट बघत बसली होत्या. एसीच्या थंडीमुळे आम्ही दोघांनी एकमेकांना घट्ट मिठीत घेतलं. मग मी मॅडमच्या योनीत जीभ वळवळवली. नंतर वाट न पाहता सरळ टाईट झालेला लंड भोकात टाकला. आणी झवायला सुरुवात केली. झवुन झाल्यनंतर आम्ही निघुन गेलो.