Indian Girls - Advertisement

शेजारच्या बायकोला आंघोळ करतांना चोरून पाहिले

16K

माझ्या घराशेजारी राहणाऱ्या बायकोला आंघोळ करतांना मी बऱ्याचदा चोरून पाहिले आहे. ती पूर्ण नागडी होऊन आंघोळ करत असते. बाथरूमच्या तावदानातून मी तिला स्पष्ट पाहू शकत असे. ती खाली बसून मुतायची तेव्हा तिच्या गांडीखालून मूताचं पाट वाहायचं. मुतल्यानंतर ती पाण्याचे मग आपल्या नग्न शरीरावर ओतायची. जेव्हा ती डोक्यावरून पाणी ओतायला हात वर उचलायची तेव्हा मला तिचे मोठाले स्तने दिसायची.

आंघोळ झाल्यानंतर ती बसल्या बसल्याच आपलं ओल अंग पुसायची. टोवेल ने पुच्ची पुसल्यानंतर ती उभी व्हायची. ह्यावेळी तिचे स्तने मला अगदी जवळून न्ह्याहाळता यायचे. ती मागे वळून पुढे वाकायची तेव्हा तिची भली मोठी गांड बघून माझा लवडा ताणायचा. माझ्या शेजारच्या बायकोला आंघोळ करतांना बघा ह्या सेक्सी मराठी व्हिडिओमध्ये.