Indian Girls - Advertisement

Indian Girls - Advertisement

घराजवळच्या माधुरीने चोखले स्वतःचे मोठाले स्तने

39K

माझ्या घराशेजारीच राहणाऱ्या माधुरीसोबत माझं लफडं सुरु होतं. ती अत्यंत कामुक स्वभावाची मुलगी होती. बऱ्याचदा ती मला तिचे खाजगी व्हिडिओ पाठवून माझ्या भावना चाळवायची. तिचे स्तने मोठाले होते. ती त्यांचा चांगलाच वापर करून घ्यायची. तिच्या स्तनांची कृष्णविवरे तर चांगलेच विस्तारलेले होते. वजनदार स्तने हाताने तोलत ती त्यांना तोंडात भरायची. स्तनाग्राना चिमटीत भरताच ती उत्तेजित व्हायची. ओठांना दाताखाली दाबायची. मग स्वतःच स्वतःचे काळे अंगूर ती चोखायला लागायची. तिची पुच्चीसुद्धा जाड कातडीची होती. तिथे बोटे घालताच ती आ वासायची. तिच्या स्तनांवर तुटून पडत तिला झवण्याची मजा काही औरच असते.