मित्राच्या सुंदर बहीणीची झवाझव

Duration: 4:17 Views: 31K Submitted: 2 years ago
Description: मित्राकडे चार दिवस मुक्कामाला गेलो होतो. त्याची छोटी बहीणसुद्धा घरीच होती. माझी तिची चांगली गट्टी जमली होती. ती मला सर्वांसमोर दादा म्हणायची, म्हणुन कुणालाच संशय नव्हता. त्यादिवशी ते सर्व बाहेर पाहुण्यांकडे गेले होते. मी आणी मित्राची बहिणी दोघेच घरी होतो. मी चान्स घेवुन तिला छेडलं. तिचा रिस्पॉन्स बघुन मी पुढचं पाऊल घेतलं. तिला बुब्स दाखव म्हटलं. तिला तसं बघुन माझा बुल्ला ऊठला. तो तिच्या तोंडात दिला. तिच्याशी मस्त झवाझव केली.