Indian Girls - Advertisement

मामाच्या पोरीला शेतात नेऊन झवले

222K

मला खुप वेळपासून मामाच्या पोरीला ठोकायचे होते. संधी साधून मी मामाच्या पोरीला शेतात घेऊन गेलो. तिला एकांतात नेले. कोनीच आजुबाजुला नसताना तिने सलवार काढला. आधी तिच्या पुच्चीत बोट टाकली. काही वेळाने तिला गरम करून मग तिची गांड मारली.