Indian Girls - Advertisement

गावा बाहेर निर्जन झोपडीत बाई झवली

80K

रोड ट्रिप झाल्यावर मी एका गावात विश्रांती ला थांबलो. तिथे गावाबाहेर झोपडीत एक बाई होती. दुर दुर पर्यंत कोणिच नव्हते. या गोष्टिचा फायदा घेऊन मी तिला बळजबरी केली. बाजेवर तिला उलथं झोपवून तिची गांड मारली. मोबाईल मधे विडिओ पण बनवला.