शेजारच्या काकूंना पुच्ची धुतांना दरवाज्याच्या खालून पाहिले

Duration: 3:24 Views: 8.0K Submitted: 1 month ago
Description: माझ्या घराशेजारीच एक काकू राहतात. त्यांचं बाथरूम माझ्या खोलीच्या दिशेला होतं. त्यांच्या बाथरूमच्या दरवाज्याला खालून मोठी गैप होती. त्यातून आत डोकावलं कि आतलं दृश्य बघावयास मिळे. बऱ्याचदा मी काकूंना नग्न आंघोळ करतांना पाहिलं आहे. त्या दरवाज्याच्याच दिशेला तोंड करून बसत त्यामुळे मला त्यांची पुच्ची स्पष्ट दिसे. त्या साबणाचा फेस पुच्चीला लावून तिला चांगली धुवून काढत. आपला पंजा त्या पुच्चीवर घासत. मला तर असं वाटायचं कि स्वतःच जाऊन त्यांची पुच्ची धुवून द्यावी.