Indian Girls - Advertisement

Indian Girls - Advertisement

कोरोना पेशंट ची गांड झवली

7K

कोविड हॉस्पिटल मधे एक माल पेशंट होती. वॉर्ड बॉयने तिला वॅक्सीन साठी वेगळ्या रूम मधे नेले. तिला बळजबरी करुन नागडं केलं. मागुन लंड टाकुन रपारप गांड मारुन टाकली.