भाभी ला प्रेग्नंट होण्या पासुन वाचवले

Duration: 10:44 Views: 22K Submitted: 2 years ago
Description: भाभी आणी भैय्याचं लग्न होऊन २ वर्ष उलटली होती. त्यांना मुल बाळं होत नव्हतं. भाभीची आई व्हायची ईच्छा पण आता मेली होती. मी तिचा फार लाडका होतो. रात्री मला एकटं गमत नव्हतं तर मी त्यांच्या खोलीत गेलो. भाभी झोपली होती. तिची नाजुक वलयदार कमर बघुन माझा लंड ताठ झाला. मग मी कंडोम आणलं. साडि वर करुन तिची चड्डि सोडली. माझा टाईट लवडा आत घुसवला. कोणाला कळु नये म्हणुन हळुहळु अंदर बाहेर केलं. माझं काम झाल्यानंतर मी गुपचुप झोपुन गेलो.
Categories: भाभी