Indian Girls - Advertisement

Indian Girls - Advertisement

नवऱ्याने बायकोच्या तोंडात दिला लवडा, आंड आणि मलई

86K

नवऱ्याला आपल्या बायकोची आवड चांगली माहिती होती. तिला लवडा, आंड आणि मलई तोंडात घ्यायला फार आवडायचं. म्हणूनच जेव्हा नवरा तिच्या तोंडात लवडा द्यायला बघायचा तेव्हा ती स्वतःहून ‘आ..’ करायची. मग नवरा तिचं तोंड झवायला लागायचा. लवड्याने बायकोचं तोंड अगदी फुगून निघायचं. मग नवरा तिच्या तोंडात आपले आंड अगदी ठासून भरायचा. बायको त्यांना डोळे बंद करून चाटायची, चोखायची.

शेवटी जेव्हा नवरा झडायला लागायचा तेव्हा बायको अधीर होऊन त्याचं वीर्य खायला बघायची. तिच्या ओठांवर त्याची मलई लागायची. नवरा जेव्हा लवडा झाडायचा तेव्हा वीर्याचे शिंतोडे तिच्या चेहऱ्यावर उडायचे. मग नवरा तिला सरळ झोपवायचा आणि तिची पुच्ची झवायला लागायचा. मराठी बायकोला तोंडात लवडा, आंड ठासून भरताना आणि मलई खाताना बघा.