माझ्या बायकोने माझ्या लवड्यावर व्यक्त केलं तिचं प्रेम

Duration: 2:20 Views: 47K Submitted: 10 months ago
Description: माझं नुकतंच लग्न झालं होतं. बायको भोपाळची होती. अरेंज मेरेजच होतं. लैंगिक सुखाचा आनंद आम्ही घ्यायला लागलो होतो. माझी बायको तर तिचं प्रेम माझ्या लवड्यावरच व्यक्त करायची. ह्या व्हिडिओमध्ये बघा कशी माझी बायको माझ्या लवड्यावर चुंबने देतेय, त्याला चोखतेय. मी पैंट-अंडरवेअर काढून उभा होतो आणि ती गुलाबी साडी आणि स्लीवलेस ब्लोउज घालून माझ्या लवड्याची सेवा करतेय. अगदी प्रेमाने तिने माझ्या मांड्यावर, बॉल्सवर किसेस केले. लवड्याच्या मुळापासून ते टोकापर्यंत तिने त्यावर ओठ टेकवले. मग तिने माझा केळ तोंडात घेतला. मध्ये मध्ये ती माझ्याकडे बघत होती. मग ती जोर लावून लवडा चोखायला लागली. ह्यावेळी मात्र ती डोळे बंद करून सारखी लवडा तोंडात आत बाहेर करायला लागली. मी तिला लवडा चोखायचे निर्देशपण मध्ये मध्ये देत होतो.