Indian Girls - Advertisement

Indian Girls - Advertisement

बायकोच्या गांडीत बोट घालून लवडा टाकला

19K

सुरुवातीलाच बायको नवऱ्याचा लवडा तोंडात घेऊन लौलीपोपप्रमाणे चोखत आहे. जेव्हा लवडा तिच्या तोंडातून बाहेर येतो तेव्हा तो ओलागच्च झालेला दिसतो. इकडे बायको कंबरेपासून नागडीच आहे. तिला नवऱ्याची सवय माहिती होती. त्यामुळे ती दोन्ही पाय स्वतःकडे ओढून घेते. त्यामुळे तिचं एसहोल समोर येतो आणि नवरा त्यात आपला लवडा टाकायला बघतो. प्रयत्न करूनही कसाबसा गुलाबी टोपाच आत जातो. त्यामुळे नवरा बोटांनी तिच्या एसहोलला चिकणा करायला लागतो. एक सोडून दोन दोन बोटे तो आत घालतो.

टाईट होलला थोडसं सैल केल्यानंतर नवरा परत त्यात लवडा घालायला लागतो. परंतु आताही फक्त लवड्याचा टोपाच आत घुसतो. इकडे पुच्ची मात्र कडक झालीय.