Indian Girls - Advertisement

Indian Girls - Advertisement

मित्राच्या आईने बेडरूममध्ये चोखला माझा लवडा

11K

एकदा मी माझ्या मित्राच्या घरी गेलो होतो. मित्र घरी नव्हता. त्याच्या आईने मला आत घेतलं आणि आमच्या गप्पा सुरु झाल्या. गप्पांच्या ओघात आमच्यात जवळीक निर्माण झाली. ऑन्टी ने मला बेडरूममध्ये नेलं आणि तिथे आम्ही दोघेही नागडे झालो. त्यांनी मला बेडवर झोपवलं आणि माझा लवडा चोखायला लागल्या. सोबत त्या माझ्या गोट्यांशी खेळत होत्या. त्यांची स्तने माझ्या मांड्यांना दबत होत्या. मी दोन्ही हात डोक्याखाली ठेवून मला मिळत असलेला ब्लोजोबचा आनंद घेत होतो. शेवटी त्यांनी माझं वीर्य गाळलं.