Indian Girls - Advertisement

Indian Girls - Advertisement

मित्राच्या आईला आंघोळीनंतर चड्डी घालतांना चोरून पाहिले

37K

एकदा मी माझ्या मित्राच्या घरी गेलो होतो. मित्र तर घरी नव्हता पण त्याच्या आईने मला थांबून वाट बघण्यास सांगितले. मी सोफ्यावर बसलो आणि ती आंघोळीसाठी बाथरूममध्ये निघून गेली. मी सहज बेडरूममध्ये गेलो तर मला बेडवर काकूंची चड्डी ठेवलेली दिसली. मी त्यांची चड्डी उचलली आणि तिचा सुगंध घेतला. एव्हाना माझा लवडा ताठ झाला होता.

इतक्यात काकू आंघोळ आटोपून बाहेर येण्याची चाहूल मला लागली. मी लगेच कपाटाच्या मागे जाऊन लपलो. काकू बाहेर आल्या आणि त्यांनी ती चड्डी उचलली. त्यांनी पेटीकोट वर घेताच मला त्यांच्या मांसल मांड्या दिसल्या. पुच्चीचा फुगीर भाग पण दिसला. त्यांनी मग चड्डी घालून घेतली. आता तर मला सवयच झाली होती. मी नेहमीच त्या वेळेला त्यांच्या घरी जायचो आणि कपाटाच्या आडून त्यांना चड्डी घालतांना बघायचो. त्यांचे माऊ, पुच्ची आणि गांड मी बऱ्याचदा बघितली.