Indian Girls - Advertisement

Indian Girls - Advertisement

गरीब विवाहितेने पुच्चीत टाकला आलू, गांडीत घुसवला वांगा

29K

गरीब घरची ही विवाहित स्त्री कॅमेऱ्यासमोर अश्या पद्धतीने बसली आहे कि साडीतून तिची पुच्ची स्पष्ट दिसतेय. लगेच ती एका हाताच्या भारावर मागे होते आणि दुसऱ्या हाताने ती आपल्या गांडीत मोठा वांगा घालते. वांगा आत गेल्याबरोबर तिचं तोंड उघडते. मग लगेच ती आलू घेते आणि पुच्चीत टाकते. आता तिच्या पुच्चीत आणि गांडीत आलू आणि वांगा ठासून भरल्यात.

मध्ये मध्ये पुच्ची आणि गांडीतून ते आलू आणि वांग घसरून पडतात. ती परत परत त्यांना आत घालते. ज्या सहजतेने ती तिच्या गांडीत वांग घालतेय त्यावरूनच लक्ष्यात येते कि तिला आपली गांड मारवून घेण्यात मजा येते. पुच्ची सुद्धा चांगलीच ठोकून निघालीय. गरीब घरची ही बायको श्रीमंत बायकांप्रमाणे रबरी डिल्डो कुठून आणणार? म्हणून आलू आणि वांग्यानीच ती काम चालवतेय.